Privacy policy & GDPR

 

Dhaene Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of het toesturen van uw CV.

WAAROM?

Dhaene Consulting verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp. Dhaene Consulting verwerkt de minimaal noodzakelijke gegevens. U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde in te kijken, aan te passen of te verwijderen.

BEVEILIGING

Dhaene Consulting beschermt uw gegevens op ernstige wijze en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar [email protected]

BEWAARTERMIJN

Dhaene Consulting zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Privacy commissie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toesturen. Dit kan via [email protected]. Dhaene Consulting zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES

Door gebruik te maken van cookies analyseert Dhaene Consulting het surfgedrag om daarmee onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u deze niet bij ieder bezoek opnieuw dient in te stellen. Op de cookies van derden (bv Google Analytics) hebben wij geen invloed. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder. De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden overdragen indien hij hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Cookiepolicy

DatumVersieToestemmingen